Muro ja disposa d’un nou Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals.

Es tracta d’un document que marca les línies d’actuació a dur a terme per a prevenir els incendis forestals i evitar la seua propagació en cas que es produïsquen. Despés d’haver-se aprovat en sessió plenària el text s’enviarà a la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient per a la seua revisió i aprovació definitiva.

La funció del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals (PLPIF) és desplegar en l’àmbit municipal les actuacions que es proposen en els plans de prevenció de nivell superior, com són els de les demarcacions forestals i els dels parcs naturals, respectant íntegrament les accions i infraestructures proposades, ajustant-les al marc de competències municipal. Ha d’incloure, a més, intervencions en infraestructures i actuacions tant de conscienciació com ambientals.

El PLPIF de Muro inclou informació detallada del terme municipal amb nombrosa cartografia zonificada.També inclou plànols de la xarxa viària i punts d’aigua, tallafocs existents i proposats, de vulnerabilitat, entre d’altres, així com l’inventari dels mitjans necessaris per a actuar en cas d’incendi forestal. El PLPIF, a més contempla, un detall d’inversions a realitzar en els 5 anys posteriors a la seua aprovació. Alhora es contemplen en el document un llistat de mesures amb la finalitat de conscienciar i informar a la població local en matèria d’incendis forestals, fent especial èmfasi en aquells sectors que utilitzen el foc com a ferramenta i en els residents als espais d’interfície urbà-forestal. El Pla té una vigència de 10 anys, amb revisions parcials cada 5 anys.

«Tenim un patrimoni natural que hem de mantenir i preservar i hem de treballar de manera conjunta per assumir que la prevenció d’incendis és una tasca contínua diària, no només durant els mesos d’estiu«, ha remarcat el regidor de Medi Ambient, Eli Pérez. Està previst que el PLPIF es presente a tota la població en les properes Jornades per a la Sostenibilitat, que tindran lloc durant el mes de març.

Font: www.aramultimedia.com

 

plan local muro

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *